prof. Antoni Dudek

Kierownik projektu, (ur. 1966 r.) – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-16 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej i jej przewodniczący. Publicysta i komentator polityczny. Prowadzi w Programie II Polskiego Radia cykliczną audycję „Rzeczypospolite”, a w TVP Historia program „Ex libris”. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi (Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2014; Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Kraków 2019) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016).

dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

Dr nauk politycznych i społecznych (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji). Adiunkta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jean Monnet Fellow w Centrum Studiów Zaawansowanych Roberta Schumana we Florencji. Stypendystka w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oxfordzkim. Pracowała w ONZ i Parlamencie Europejskim. Od trzech lat organizuje letnie szkoły poświęcone partiom politycznym i demokracji dla studentów i działaczy organizacji pozarządowych, z Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Współzałożycielka Fundacji Stan zajmującej się popularyzacją nauki i edukacją.

dr Kinga Wojtas-Jarentowska

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski). Adiunkta, autorka koncepcji i kierowniczka specjalności studiów magisterskich Europa Środkowa oraz Analiza politologiczna i dyplomacja publiczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspertka w projektach samorządowych. Współpracowniczka Krajowego Centrum Badań nad Politykami Publicznymi, NGO-sów z państw Europy Środkowej oraz Słowackiej Akademii Nauk. Popularyzatorka nauki i współzałożycielka naukowo-edukacyjnej Fundacji Stan. Ekspertka w projektach samorządowych i dotyczących rozwoju polityk publicznych.

dr Tomasz Kozłowski

historyk, politolog. Od 2008 r. pracownik Biura Badań Historycznych (wcześniej Biura Edukacji Publicznej) Instytutu Pamięci Narodowej. Autor książek Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku (2017) oraz Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990 (2019). Redaktor słownika Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, członek redakcji pisma Wolność i Solidarność wydawanego przez Europejskie Centrum Solidarności. Publikował m.in. w Tygodniku „Polityka” oraz „Tygodniku Powszechnym”.