O projekcie
Celem projektu „Rządy koalicyjne w Polsce w latach 1989-2001” jest analiza porównawcza tego, jak partie polityczne, które współtworzyły polskie rządy w latach 1989-2001, realizowały deklarowane obietnice programowe i urzeczywistniały cele swoich liderów i działaczy.

Starano się jak najszybciej przezwyciężyć podziały Europy z okresu zimnej wojny, przyjmując instytucje demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej oraz przyłączając się do organizacji gospodarczych i politycznych Europy Zachodniej. Polskie elity polityczne i społeczeństwo połączyło silne przekonanie, że Polska musi „wrócić do Europy”. Taki polityczny i mentalny konsensus był oparty na przekonaniu, że Polska zawsze należała duchowo i kulturowo do Zachodu. Zwieńczeniem tych starań było przystąpienie do NATO i duży postęp w zbliżaniu Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Dlatego jednym z celów niniejszego projektu badawczego jest analiza procesu negocjacji członkowskich (do NATO i UE), jego dynamiki i polityki poszczególnych rządów w tych kwestiach. Zakłada się, że cele związane z członkostwem w zachodnich organizacjach międzynarodowych były dość szeroko podzielane przez wszystkie główne partie polityczne, ale należy zbadać dokładniej, czy poszczególne partie polityczne, tworzące rządy koalicyjne, miały wspólną wizję polityki zagranicznej, a jeśli nie jakie były główne linie niezgody.